Day: December 22, 2018

right tools
10x engineer

Sếp nhớ trả lương em gấp 10 nha (phần 2) – Sử dụng đúng công cụ

Phần trước tôi đã nhắc đến tất cả công việc nếu bạn dùng một công cụ đúng thì hiệu quả sẽ tăng lên đáng kể. Bạn có thể xem lại phần 1 tại đây: Sếp nhớ trả lương em gấp 10 nha (phần 1) Hình ảnh máy gặt đập liên hợp ở dưới là một […]

Read More