Author: Minh Pham

Backend
Engineering

Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã – Vì sao bạn nên biết

Lưu ý Bài viết tập trung vào các ví dụ và mô tả về các vấn đề liên quan đến sự ra đời của IaC, đồng thời tránh không đề cập quá sâu đến kĩ thuật và kiến thức chuyên sâu về hạ tầng nên phù hợp với đa số mọi người có kiến thức […]

Read More